OMTRENT ONS: Racing Pigeon Club

DIE ONTSTAAN EN STIGTING VAN DIE TUINROETE POSDUIF FEDERASIE

Tydens die 2006 seisoen het Eden Posduifklub besluit om die seisoen bietjie meer opwindend te maak en n poging aan te wend om n paar wedvlugte saam met die Boland Vervoer Trust te vlieg.  Die onderhandelinge het begin en gou was dit duidelik dat hierdie droom makliker kan realiseer as wat ons aanvanklik gedink het.

Eerstens het ons met die Oos Boland Federasie begin praat of daar n moontlikheid bestaan dat hulle n paar mandjies kan vervoer na Worcester vanwaar die duiwe dan sou vertrek na die verskillende wedvlugpunte.  Die dryfkrag waarom ons hierdie groot stap wou neeem was om ons standaard van ons duiwe en ons hokke te verbeter aangesien daar ongeveer 14 wedvlugte was waar ons duiwe wou wees in n gesamentlike loslating van die Boland vervoer waar 15 000 duiwe gelyktydig losgelaat word.  Ons sal seker daardie eerste gesamentlike loslating vanaf Hanover nie gou vergeet nie.

Talle doemprofete het gese ons gaan al ons duiwe verloor want die trek Kaap se kant toe gaan net te groot weess en ons duiwe sal nie instaat wees om uit daardie massa duwe uit te breek om hulle hokke in George te vind nie.  Maar so word ons duiwe toe saam losgelaat onder veel spanning maar tog ook met groot afwagting wat gaan gebeur.  En wat, was ons verbasing groot toe die duiwe op die verwagte tyd hulle opwagting in George begin maak en die telefone begin gons van n klomp verligte, maar ook opgewonde duiweboere.

Die duiwe het in groot getalle hulle hokke bereik en het ons minimale verliese gely.  Hierdie poging saam met die Boland vervoer was toe n reuse sukses en het ons minimale verliese gely deur die seisoen. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie organisasie werklik n passie het om ons duiwe so gerieflik moontlik en met pynlike akkuraatheid op die roete te versorg.  Ons duiwe het gereeld kos en water gekry, die loslatingtye was altyd perfek op tyd en ons het net gevoel dit is die organisasie waarmee ons onsself in die toekoms mee wil vereenselwig.

Op n algemene Jaarvergadering van ons klub is die groot besluit toe geneem om tydens die 2007 slegs saam met die Boland te vlieg. Hierdie besluit het soos n veldbrand versprei onder die duiweboere in die Suid Kaap, en was ons verbasing groot toe ons skielik belangstelling uit Mosselbaai, Oudtshoorn en Knysna kry van duiweboere wat ook wil saamvlieg.  n Dringende plan moes beraam word en n aantal inligtingsvergaderings word gehou en alle voor en nadele word op die tafel geplaas, maar daar was geen keer en geen salf te smeer aan die klomp ywerige en entoesiastiese duiweboere nie, en so word daar toe in November 2006 n nuwe Federasie gestig wat bekend staan as die TUINROETE POSDUIF FEDERASIE

Die volgende klubs het toe onmiddelik by die Federasie geaffiieer nl: George Posduifklub, Eden Posduifklub, Klein Karoo Posduifklub, Loerie Posduifklub, Homlee Posduifklub, Mosselbaai Spesialiste Posduifklub en die Oudtshoorn Spesialiste Posduifklub.  Voor ons ons oe kon uitvee, het ons n ledetal van ver by oor die 70 vlieende lede ingeskryf.  Nou het die uitdagings begin, ons moes vervoer reel na Worceter.

Aanvanklik sou ons saam met die Oos Boland n trokkie aankoop, wat toe op nr 99 nie gerealiseer het nie.  Ons bied toe aan om die vervoer te  verskaf van die Oos Boland duiwe na Worceter en dit bied toe die geleentheid om te begin onderhandel om n voertuig vir die Federasie aan te koop war die 42 mandjies na Worceter sou kon vervoer.  Hierdie was n baie spanningsvolle tyd, aangesien geen bank oorweeg het om vir ons so n voertuig te finansier nie, aangesien ong geen finansiele “track record” het nie.  Toe kom Mnr George Strachan, die wedvlugsekretaris van die Boland Vervoer tot ons redding, en hy het soveel vertroue in ons organisasie dat hy homself bereid verklaar om die vragmotor vir ons te finansier.

Daar is ons weer op koers en die vragmotor word aangekoop by TATA George Garden Route wat aan ons wonderlike diens gee.  Vervolgens moet daar n raam ontwerp word en gebou word waarin die mandjies vervoer moet word na Worceter.  Hier kom Leon van Rooyen en sy plaasmense tot ons redding en die beste sweiser in George, by name Willem, word opdrag gegee om hierdie reuse taak aan te pak.  Wat n wonderlike voorreg was dit nie om betrokke te kon raak by mense wat n passie het vir dit wat hulle moet doen nie.  Die raam is voltooi en ons is van mening dat dit werklik kan dien as n voorbeeld van hoe so n raam nou eintlik moet lyk.  Alles was nou in plek.  Pieter het ons nuwe vragmotor vir n toetsrit geneem na Robertson om ons nuwe mandjies by George te gaan oplaai. Die van Rooyens het die verfwerk perfek gedoen en Style-Pro voorsien die name op die vragmotor wat vir ons geborg word deur TATA en siedaar, was ons gereed vir die eerste wedvlug vanaf Lainsburg.

Baie dankie aan almal wat n rol gespeel het in die ontstaan en stigting van hierdie nuwe Federasie, dit beklemtoon maar net die passie wat u elkeen het vir die veervolkie.  Geen opoffering was te groot, en geen bydrae mag te gering geskat word nie.  Geniet die seisoen verder.

 TUINROETE DUIWE TWEELING  –  WHAT THE MIND CAN CONCEIVE IT CAN ACHIEVE

Pieter Muyburg en Harm Venter kan met reg die titel van tweeling gedoop word.  Die duiwesport in die Suid Kaap kan ditself besonder gelukkig ag dat hierdie twee besondere manne hulle hier in die Tuinroete kom vestig het. Wat as n idee begin, het ongeveer 18 maande gelede het danksy die “tweeling” tot gevolg dat die gestigde Tuinroete Posduif Federasie nou hier is om te bly en dat na 9 wedvlugte in 2007 daar geen twyfel meer bestaan dat die doelwit om die wedvlug resultate tussern al die klubs van hierdie streek te versprei skitterend slaag en dit kan mos net goed wees vir n kwynende sportsoort.  “What the mind can concieve it can achieve” (die spreekwoord sien ek lank terug op n gebou in New York) en dit het hier gebeur.

PIETER MUYBRUGH 

n Boorling van Upington, vestig hom hier in George gedurende 1996 – n hartsbegeerte na vele vakansies by Knysna.  Hy het hoofsaaklik duiwe van Daan Stander, Mosselbaai, en van sy oorlede oom, F Pieters van Hopetown.  Hy was al n slag klubkampioen hier.  Daar is n gesegde dat mens moet baie van duiwe hou, maar nie van baie duiwe nie.  Hy glo eger beide en dit is ook geen wonder dat hy alles vir die duiwesport gee.  Daar is sekerlik geen voorsitter van n Federasie in die RSA wat ook self die vervoer van die duiwe gehartig nie.  Die gevolg is dat ons almal lekker gaan slaap wanneer hierdie man alles vir ons almal opoffer op ons gevaarlike paaie in die laatnag en ook in die vroee oggendure.

 

 HARM VENTER

Die hardwerkende sekretaris van die Federasie, is n boorling van Bloemfontein.  Hy begin egter saam met sy pa duiwe vlieg in Pretoria op 16 jarige ouderdom.  As onderwysman woon hy in verskeie plekke in die destydse Transvaal, tot hy hom in 1991 as Sielkundige/Beroepsvoorligter in George vestig.  In 2001 word hy as klubkampioen ook George Combine kampioen aangewys.  Hy is n Putterie fanatikus nl. Die Buffellyn.  Ook hy het duiwe van Daan Stander asook Joop Knoop en Syd Termorshuizen.

Dat hy n talentvolle mens is, word duidelik gesien in die uiters deeglike beplanning wat hy gedoen het om hierdie federasie op die been te help kry.

PIETER HARM, namens al die lede van die Tuinroete, bedank ons julle vir al julle tyd en opoffering om die sport so lekker te maak.  Mag julle werklik die vrugte van hier sukses ten volle ervaar.

 FLIPPIE DU TOIT

Flippie is al 10 jaar by die sport betrokke en het begin duiwe vlieg in Oudtshoorn waarna hy toe verhuis na George waar hy huidig lid is van die Eden Posduifklub en ook van die Outeniqua Posduifklub.

Flippie het in 2000, 30 jongduiwe van Gert Alberts van Outshoorn present gekry en tesame met n paar teelduiwe wat hoofsaaklik De Smelt Matthys en Jansens was, wat hy van  Jaco Mouton van Stellenbosch en Erlo Kotze van die Paarl aangekoop het, kon hy in 2001 dit vermag om as Oudtshoorn se klubkampioen uit die stryd te tree.

Na sy verhuising na George was dit baie duidelik dat die ander duiweboere in die dorp sal moet ligloop vir Flippie, want by 2 geleenthede eindig hy twede in die klubkampioenskap en behaal ook n derde plek in die punte totaal aan die einde van die seisoen.  Toe Nick Bosch in 2008 die sport vaarwel roep, het Flippie heelwat van die Nick Bosch Putteries bekom en is daar heelwat van die jongduiwe wat baie goeie prestasies lewer in 2009.  Flippie is baie lief daarvoor om met sy vliegduiwe te teel en laat hy die duiwe toe om na willekeur te paar met wie hulle wil en van sy beste prestasies is al behaal met duiwe wat in die vlieghok gebroei is.

SUN CITY -2010 – WAT N ONDERVINDING

n Besoek aan Sun City tydens die MILLION DOLLAR WEDVLUG is verseker n moet op elke ernstige duiweboer se “bucket list”.  Dit is, en jy sal altyd n onvergeetlike ervaring bly.  Wat dit nog hierdie jaar nog meer aangenaam gemaak het, is die feit dat daar nie minder as negentien duiweboere uit die SUID KAAP hierdie naweek saam beleef het.  Wat n onbeskryflike voorreg om die Saterdag met die wedvlug  al vanaf 9vm saam in die SUPERBOWL saam met ongeveer 3000 duiweboere te kuier en duiwe te gesels nie.

Wat dit nog meer merkwaardig maak is die feit dat ons kon gesels met van die oorsese top duiweboere soos bv die Duitsers, heelwat Belge en Hollanders en Amerikaners en dan baie passievolle duiweboere uit Japan.  Jammer net dat n ou glad nie met hulle kommunikeer nie.  Dan moet n mens nie ons plaaslike topmanne vergeet nie.  Ons dink aan Gigi Gaddin, Andre Carelse, Chri Smith, Mark Kitchenbrand, ag so kan ek aangaan en aangaan.

Redes van die stigting van Eden Posduif Klub :

 

1. Om van “n unieke puntestelsel” gebruik te maak wat alle lede op n gelyke kompetisiestelsel kan plaas – Indeks Puntestelsel

 

2. Om n pro-rata betalingstelsel daar te stel sodat elke duiweboer slegs betaal vir die aantal duiwe wat hy wil vlieg en nie betrokke te raak in n verpligte skema nie.

 

3. Om n klimaat binne in die klub te skep wat vir elke duiweboer aanvaarbaar sal wees om sodoende ook aandag aan die sosiale aspek te gee.

 

4. Om n kommunikasie stelsel te skep wat ten doel het om alle betrokke inligting, bv loslatings tye, weeromstandighede, ens, deurentyd beskikbaar te stel.

 

5. Om grotendeels erkenning van prestasie te gee deur van Medaljes en Diplomas gebruik te maak wat die duiweboer die res van sy lewe kan bewaar.

 

Ons Visie

Die bevordering van die duiwesport in die geheel, maar veral toegespits onder jong opkomende duiweboere. En om die duiwesport so aangenaam te maak dat daar nie gewag kan word vir naweke, tydens die wedvlugseisoen om die samesyn te bevorder nie.

Ontrent Ons

Click Arrow for more. FEATURES

Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. I play. Racing Pigeon Club. 

Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

She talks. He talks. I play. You play. We play. They play. She plays. He plays. I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. I play. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. They play. She plays. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. I play. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. Racing Pigeon Club. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talks. I play. You play. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. He talk. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. We talk. They talk. She talks. Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

Racing Pigeon Club.

I walk. You Walk. We walk. They walk. She walks. He walks. I eat. You eat. We eat. They eat. She eats. He eats. They eat. She eats. He eats. I sit. You sit. We sit. They sit. She sits. He sits. I run. You run. We run. They run. She runs. He runs. I talk. You talk. Racing Pigeon Club.

Organic Foods GeorgeTCN4U Garden RouteTCN4U George. Organic Foods Garden RouteOrganic Health Garden RouteOrganic Health GeorgeOrganic Plants GeorgeOrganic Plants Garden RouteOrganic Products GeorgeOrganic Products Garden Route

Der LederHandlerLeatherGeniune LeatherHandcrafted Leather

Donovan Wright Wildlife PhotographyWildlife PhotographyBig Five PhotographerPhotographer George.

LPG GasEasishoppe GeorgeGas George. Easi Camping Easi ShoppeEasi Cooking Gas ShoppeEasi Shoppe George HomeEasi Shoppe George Shower

Eden Posduif KlubRacing Pigeon ClubEden Racing Pigeon KlubPigeon RacingJunior Pigeon FanciarsRacing Pigeons GeorgeRacing Pigeons Garden RoutePigeon Racing Garden RouteTuinroete FederasieGarden Route FederasieRacing Pigeon FancairsWed Vlug DuiweWed Vlug Duiwe GeorgeTuinroete FederationRacing Pigeons GeorgeRacing Pigeon ProductsRacing Pigeon FoodRacing Pigeon Medicine.

Springbok Racing PigeonsQuality Racing PigeonsPigeons RacingRacing Pigeons GeorgeRacing Pigeons Garden Route.

Websites Design GeorgeEden Websites

Staccato Music Shop GeorgeStaccato Music Shop Garden RouteStaccato Music Mossel BayStaccato Music Shop Mossel BayMusical Instrument Shop GeorgeMusical Instrument Shop Garden RouteMusical Instrument Mossel BayAcoustic Drums Shop GeorgeElectronic Drums Shop GeorgeCymbals Shop Mossel BayPercussion Shop Mossel BayAcoustic Guitars Shop GeorgeElectric Guitars Shop GeorgeClassic Guitars Shop GeorgeBass Guitars Shop GeorgeUkulele Shop GeorgeAmplification Effects Shop GeorgeStrings Accessories Shop GeorgeElectronic Piano Garden RouteSynths Garden RouteKeyboards Garden RouteYamaha Clavinova Garden RouteUpright Piano Instrument GeorgeGrand Piano Instrument GeorgeBrass Woodwind Shop GeorgeBowed Instruments Shop GeorgeSpeakers Shop Mossel BayAmplifiers Shop Mossel BayMixers Instrument Mossel BayMicrophones Instrument Mossel BayInterfaces Shop Mossel BayMonitors Shop Mossel BayControllers Shop Mossel BayMicrophones Shop Mossel BayLED Lighting Shop GeorgeControllers Software Shop George.

Sport Clothing Manufactures Gauteng. Online StoreSport Clothing Store GautengSportwear Manufactures GautengSportwear Store GautengGym Wear Manufactures PetoriaGym Wear Store PetoriaAthletic Clothing Manufactures PetoriaAthletic Clothing Store GautengMen Sportwear Manufactures GautengMen Sportwear Store GautengAtletic Wear Manufactures PetoriaAtletic Wear Store PetoriaLadies Sportwear Manufactures PetoriaLadies Sportwear Store PetoriaLadies Sportwear Manufactures GautengLadies Sportwear Store Gauteng.

Bull Equipment South AfricaSA Scrap Recycling EquipmentRecycling Equipment Sale SARecycling Machinery South AfricaRecycle Equipment South AfricaSouth Africa Hydraulic Metal ShearSA Scrap Metal BalerSA Scrap Metal Shear BalerSA Scrap Metal Briquette PressWaste Baler South AfricaSouth Africa Horizontal Waste BalerSA Vertical Waste BalerSouth Africa Manual Waste BalerSouth Africa Automatic Waste BalerY83-250 Scrap Metal Briquette PressY83-630 Scrap Metal Briquette PressWSD-6300 Scrap Metal Shear BalerWSD-4000C Scrap Metal Shear BalerSA Turn BalerSA Side Push BalerSouth Africa Forward BalerSA Y83Q-135 Scrap Metal BalerSA Y83Q-160 Scrap Metal BalerSA Y83-T-125 Scrap Metal BalerSA Y83-T-160A Scrap Metal BalerSA Y83-T-200BUA Scrap Metal BalerSA Y83-T-250B Scrap Metal BalerSA Y83-100 Scrap Metal BalerSA Y83-125 Scrap Metal BalerSA Y83-160 Scrap Metal BalerSA Y83-200 Scrap Metal BalerSA Y83-250 Scrap Metal BalerSA Y83-315 Scrap Metal BalerSouth Africa Horizontal Metal ShearSouth Africa Q43 Alligator ShearSA Q43-800 Alligator ShearSA Q43-1000 Alligator ShearSA Q43-1200 Alligator ShearSA Q43-1600 Alligator ShearSA Q43-2000 Alligator ShearSA Q43-2500 Alligator ShearSA Q43-4000 Alligator Shear.

Hydraulic Tools GeorgeGeorge Hydraulic ToolsTools Suppliers GeorgeGeorge Engineering ToolsGeorge Engineering SuppliersGeorge Engineering ImportersHardware Importers GeorgeHardware Suppliers GeorgeGeorge Building SuppliersGeorge Nuts Bolts SuppliersGeorge Nuts Bolts ImportersGeorge Tools ImportersHardware Tools Suppliers George.

IBE AFRICA GeorgeBeauty Salon GeorgeBeauty Spa GeorgeBeauty Spa Garden RouteBeauty Health GeorgeBeauty Health Care George.

Accommodation George. Accommodation Garden RouteGeorge Self Catering AccommodationSelf Catering Accommodation George AreaSelf Catering Accommodation GeorgeSelf Catering Accommodation Garden RouteSelf Catering GeorgeAccommodation George Self CateringLodge Garden Route. Self Catering Garden RouteSelf Catering Accommodation Garden Route EdenGeorge AccommodationSelf Catering George AreaAccommodation George Site Entertainment AreaAccommodation George AreaAccommodation Self Catering. Mountain View Lodge Google plus. photo1. photo2. photo3. photo4. photo5. photo6. photo7. photo8. photo9. photo10. photo11. photo12. photo13. photo14Mountain View Lodge Facebookphoto1. photo2. photo3. photo4. photo5. photo6. photo7. photo8. photo9. photo10. photo11. photo12. photo13. photo14. photo15. photo16. photo17. photo18. photo19. photo20. photo21. photo22. photo23. photo24. photo25. photo26.

Garden Route Sound HireGeorge Sound HireWedding DJ ServicesSound Equipment HireGeorge Sound Hire. DJ MonréDJ Andy CueSound Equipment Hire George.

Eden Grass Cutters GeorgeGarden Services GeorgeGrass Cutters GeorgeGeorge Grass Cutters

OHS Training GeorgeOHS Training Garden RouteOHS Training South Africa. Handeling Dangerous Training SAHandeling Dangerous Training GeorgeHandeling Dangerous Goods GeorgeHandeling Dangerous Goods SA.

George AppliancesGeorge Appliances StoreServices Appliances GeorgeInstallation Appliances GeorgeAppliances George ServicesCooking Appliances Store GeorgeCooling Appliances Store GeorgeLaundry Appliances Store GeorgeDishwashers Store George

Party Bus Rental GeorgeParty Bus George.

George DstvDstv Installation George. George DSTV Installation. DSTV Decoders GeorgeDSTV Decoders Garden RouteDSTV Dishes George. DSTV Dishes Garden Route. DSTV Products George. DSTV Installation Garden RouteDSTV Services Garden Route. DSTV Services GeorgeDSTV GeorgeDSTV Repairs GeorgeDSTV Repairs Garden Route. DSTV Products Garden RouteDSTV Self Service George. George Dstv facebook. George Dstv Google plus.

Power Support UnitsPower UnitSolar PowerAlternative Home Power.

GARDENSEden GardensEden Grass CuttersBudget TuindiensteWEBPOWERFORYOUGarden ServicesGrass Cutters GeorgeTuindienste GeorgeEden Grass Cutters.

Garden Route Generator HireGeorge Generator HireGenerator Hire Garden Route.

Printing GeorgePrinting Garden RouteSign Products GeorgeSign Printing Garden Route.

Forklifts Sales Rentals GeorgeForklifts Rental Garden RouteGeorge Hire Rental ForkliftsHire Forklifts George SA.

Beauty Salon BenoniNon Surgical Treatment BoksburgNon Surgical Treatment BenoniNon Surgical Treatment Kempton ParkBotox Brentwod ParkBotox Fillers BenoniFillers Kempton ParkFillers Botox Kempton ParkFillers Botox BenoniBotox Fillers Kempton ParkBotox Fillers BoksburgManicures BenoniPedicures BenoniBoksburg Non Surgical TreatmentsBenoni Non Surgical TreatmentBrentwood Park Non Surgical TreatmentBeauty Salon Boksburg Benoni.

Ducting Venting GeorgeSteel Works GeorgeSteel Constructions GeorgeSteel Structures George.

Garden Route Wedding Events DJWedding DJ GeorgeWedding Event ServicesParty Wedding Venues Garden RouteCalandra RestaurantWedding Event Photos.

Boland Pumps Somerset WestPumps Installation Cape TownPumps Repairs Cape TownPumps Supply Somerset West.